booking@vmservices.hu  |  Telefonon 08.00 - 22.00 között:  +32/489/580-327  vagy  +36/30/409-33-88
1. A szolgáltatás célja
1.1.
A szolgáltatás Brüsszel és a környékbeli települések, valamint  Brussel-Sud Charleroi reptér között látja el feladatát, az utasok közúton, nem menetrend szerint történő szállításának megvalósításával, gyűjtő-terítő járatként üzemelve.
1.2.
A szolgáltató a mindenkor érvényes tarifáit a www.vmservices.hu oldalon teszi közzé. A közzétett árak EURO (€) árak és az adót tartalmazzák!
1.3.
Brüsszeli transzfer esetén a megadott árak Brüsszel közigazgatási határain belüli indulási vagy érkezési címek esetén érvényesek (Belgium 1000 – 1210 közötti irányítószámok.
1.4.
Agglomerációs transzfer esetén minden esetben egyedi ár kerül megállapításra, amelyek minden esetben egy irányra érvényesek, és írásban – emailben – kerülnek közlésre.
2. Üzemidő
2.1.
A transzfer szolgáltatás a Brussel-Sud Charleroi reptér aktuális menetrend szerint Budapestre közlekedő repülőjáratainak érkezéséhez és indulásához igazodva működik. Hosszabb üzemszünet vagy kimaradás előre feltüntetésre kerül.
2.2.
A telefonos rendelésfelvétel reggel 08:00 és este 22:00 óra között áll rendelkezésre.
3 . Szerződéskötés (megrendelés) módja:
3.1.
Normál transzfer esetén:
3.1.a.
A Brussel-Sud Charleroi repülőtérre történő személyszállítás esetében “Személyszállítási szerződés” megkötésének minősül – az “Utazási feltételek”-ben meghatározottak alapján – ha az Utas a szolgáltatást telefonon, személyesen, írásban (e-mailen) illetve a V&M Services weboldalán a ‘Foglalás‘ menüpont alatt, legalább 36 órával a repülőgép indulása előtt, pontos címének, gépindulásának és telefonos elérhetőségének közlése mellett megrendeli, és megrendelés elfogadása visszaigazolásra kerül! A hiányosan kitöltött foglalásokat nem tudjuk elfogadni. Az automatikusan érkező email üzenet a foglalás sikerességéről nem számít az igénylés elfogadásának, csak tájékoztatás a sikeres igénylésről!
3.1.b.
A rendelés leadható:
– személyesen,
– online a www.vmservices.hu weboldalon,
– e-mailen: foglalas@vmservices.hu
– 24 órán belüli rendelés esetén telefonon a +32/487/580-327 belgiumi, vagy a +36/20/443-50-50 -es magyarországi telefonszámokon.
3.1.c.
Fizetés módja: Az utazás befejezésekor készpénzben vagy banki átutalással az utazás megkezdése előtt. Banki átutalást 100 € meghaladó megrendelés esetén tudunk elfogadni.
3.1.d.
A kiállás időpontját az utazást megelőző napon 20 óráig e-mailben, kérésre SMS-ben küldjük.
3.1.e.
A leadott megrendelést a Szolgáltató csak abban az esetben teljesíti, ha rendelkezik elegendő kapacitással, és a megrendelést visszaigazolta.
3.1.f.
A megrendelés módosítására legkésőbb az utazás megkezdése előtt 24 órával van lehetőség. A módosítás költségmentes, de ez időn belül történő módosításkor előfordulhat, hogy alkalmazkodni kell más utasokhoz és járatokhoz, valamint előfordulhat, hogy kapacitás hiányában a módosított megrendelést nem áll módunkban teljesíteni. Ez esetben a megrendelést semmisnek tekintjük, az nem kerül teljesítésre.
3.1.g
A szolgáltatás lemondásának részleteit jelen szabályzat 8. fejezet tartalmazza.
3.2
VIP vagy egyéb transzfer esetén
3.2.a
Az alapszolgáltatástól eltérő transzferek megrendelése és visszaigazolása minden esetben írásban történik.
A rendelés leadható:
– személyesen, írásban
– online a www.vmservices.hu weboldalon,
– e-mailen: foglalas@vmservices.hu
4. A személyszállítási szolgáltatás tartalma
4.1.a.
A V&M Services a belgiumi jogszabályoknak megfelelő személyszállítási szolgáltatást nyújt, a gépkocsik gyűjtő-terítő járatként közlekedve veszik fel és szállítják az Utasokat. (Collectif du Taxi)
4.1.b.
A Szolgáltató a megrendelt gépkocsi kiállását a megadott címre és időpontra úgy vállalja, hogy az az e-mailben kiküldött indulási időpontot megelőző 5, és az azt követő 10 perces intervallumon belül történik. 10 percnél nagyobb késés esetén ügyfeleinket  a megadott telefonszámon tájékoztatjuk.
4.2.
Gyűjtő-terítő szolgáltatásunk során minden irányban a gépjárművezető joga az útvonal meghatározása, melynek során figyelembe veszi a kialakult forgalmi helyzeteket, az utasok kirakásának optimális sorrendjét.
4.2.2.
Az indulási időpont kijelölése a szolgáltató joga és felelőssége. Egyéni igényekhez nincs lehetőség igazodni a gyűjtő-terítő szolgáltatás során. Az indulási időpontok minden esetben úgy vannak kalkulálva, hogy 1  órás forgalmi akadály esetén se kelljen senkinek aggódnia, hogy nem tud a tervezett időben elutazni.
példa: Az indulási időpont előtt min. 50 perc + 2 óra, helyszíntől függően! Vagyis ha 18 órakor indul a gép, akkor az utolsó utas 18 óra – 50 perc – 2 óra, azaz 15 óra körül kerül felvételre, függően a helyszíntől.)
5. A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A szolgáltatást igénybe veheti minden természetes személy, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
5.1.a.
A 14. életévét az utazás megkezdésének napjáig betöltötte.
5.1.b.
14. életévét még nem töltötte be, de felnőtt kísérővel utazik.
5.1.c.
A járatra érvényes foglalással rendelkezik és a meghatározott időpontban utazásra készen jelentkezik.
5.1.d.
Banki átutalással történő fizetés esetén az átutalás megtörtént, és a pénz beérkezett a szolgáltató számlájára.
5.2.
Az Utas utazásra alkalmas állapotban van. Amennyiben az Utas ittas, bódító szer hatása alatt áll, fertőző vagy undort keltő betegségben szenved, ruházata, poggyásza szennyezett, az utazásból kizárható.
5.3.
Az Utas kizárólag olyan poggyászt szállíthat, amely megfelel a légi szállítás szabályainak.
5.3.a.
A gépkocsi utasterébe csak olyan kézipoggyász vihető be, amely az Utasnál, vagy az általa elfoglalt hely ülése alatt elhelyezhető.
5.3.b.
Az Utas jogosult a kézipoggyászán kívül 1 darab normál méretű, 32 kg-ot meg nem haladó súlyú olyan poggyászt magával vinni, amely alkalmas arra, hogy a gépjármű csomagterében – más poggyászok veszélyeztetése nélkül – szállítsák.
5.3.c.
Amennyiben az Utas a fentieket meghaladó darabszámú, méretű, vagy súlyú poggyásszal rendelkezik – továbbá a gépkocsi csomagterében elegendő hely áll rendelkezésére – a Szolgáltató külön térítés ellenében vállalja azok szállítását.
5.3.d.
A gépkocsiban élő állatok csak a légi fuvarozásban használatos szállítóeszközben (ketrec, doboz) utazhatnak úgy, hogy az utazás során a gépkocsit és az utasokat ne szennyezzék be.
5.4.
A gépkocsiban tilos szállítani:
– Veszélyes (gyúlékony, maró, mérgező, radioaktív, stb.) anyagot.
– Lőfegyvert, szúró- és vágóeszközt (kivéve védőtokkal ellátva, a csomagtérben elzárva).
– Olyan tárgyat, amely másokban undort kelthet.
– Olyan tárgyat, amely a többi utas testi épségét veszélyezteti, a gépkocsit megrongálhatja vagy beszennyezheti.
– A gépkocsival történő fuvarozásra alakjánál, térfogatánál, természeténél fogva alkalmatlan tárgyat.
6. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató felelősséggel tartozik az Utassal szemben a személyszállítási szerződés alábbiak szerinti teljesítéséért:

6.1.a.
Amennyiben az utazás a szolgáltató hibájából hiúsul meg (pl.: a gépkocsi menet közbeni hibája), az ebből eredő költségeket megtérítjük. Ez a következő napra szóló, azonos irányú repülőjegy és az esetleges poggyász díjjak, valamint az éjszakai szállásdíj összege lehet maximum. Egyéb költségeket, mint transzfer díj, extra reptéri díjak, más útvonalra történő foglalás nem áll módunkban megtéríteni.
6.1.b.
Nem terheli a Szolgáltatót felelősség abban az esetben,
– amennyiben az Utas a megrendeléskor a címet vagy a telefonos elérhetőségét pontatlanul adja meg,
– amennyiben az Utas nem, vagy a megrendelt időponthoz képest legalább 10 perc késéssel jelenik meg a megrendelésben rögzített címen,
– amennyiben az Utas pontatlanul vagy egyáltalán nem közli repülőgépe indulási vagy érkezési idejét.
A gépjárművezető nem köteles az Utast megkeresni!
6.2.
A Szolgáltató a neki felróható okból bekövetkezett műszaki meghibásodás esetén köteles haladéktalanul – saját költségén – intézkedni az Utas biztonságos továbbszállításáról, valamint úti célja eléréséről.
6.3.
A Szolgáltató az üzemeltetése során az utas- és a poggyász szállításával kapcsolatban előállott kárért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a fenti felelősségre biztosítási fedezettel rendelkezik.
6.4.
A gépkocsiban felejtett tárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.5.
A Szolgáltatót nem terheli a szolgáltatás elmaradásából eredő kártérítési felelősség abban az esetben, ha működési körén kívüli, előre nem látható, a felek által nem befolyásolható esemény – vis major – következik be. (Például: a légi járat érkezési/indulási időpontjának változása, vagy az esetleges havazás miatti járhatatlanná váló utak, rendezvények, delegációk, balesetek miatti útlezárás.)
7. Az Utas felelőssége
7.1.a.
Az Utas köteles a gépkocsit a visszaigazolt időpontban – a 4.1. pont szerinti időtartam alatt – indulásra készen várni. Ha az Utas a megadott időben és helyen nem várja a gépkocsit, a gépkocsivezető nem köteles az Utast megkeresni.
7.1.b.
A transzfer során a 4.1. pontban meghatározott intervallumon belüli érkezéskor a poggyász elhelyezéséhez, és a beszálláshoz szükséges néhány percen túl, a többi utas rovására a gépkocsi nem várakoztatható.
7.1.c.
Az Utast minden esetben kárenyhítési kötelezettség terheli ami azt jelenti, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy érvényes megrendelése esetén a megrendelt szolgáltatást vegye igénybe.
7.1.d.
Az Utas késése miatti saját károkért maga az Utas felel. A gépjárművezető nem köteles az Utast megkeresni!
7.2.
Amennyiben az Utas a V&M Services gépkocsiját megrongálja vagy beszennyezi, köteles a helyreállítás, tisztítás, fertőtlenítés során felmerült költségeket megtéríteni.
8. A szerződéstől való elállás joga
8.1.
Az Utasnak (Megrendelőnek) jogában áll a megrendelt szolgáltatást lemondani. A lemondás történhet telefonon és e-mailben. A lemondás szempontjából a telefonhívás időpontja illetve az email olvasásának időpontja a mérvadó.
8.2.
A megrendelt transzfer szolgáltatás lemondása
8.2.a.
Ingyenes, amennyiben a megrendelt szolgáltatás időpontja több mint 72 óra a lemondás időpontjától
8.2.b.
A megrendelt szolgáltatás díjának 50 %-a fizetendő 24-72 óra közötti lemondás esetén
8.2.c.
24 órán belüli lemondás esetén a szolgáltatás teljes összege kiszámlázásra kerül a Megrendelő részére.
Bármely, jelen szabályzatban nem részletezett vitás esettel kapcsolatban a szolgáltató helye szerinti törvények és szabályzók az irányadóak.
A V&M Services “Utazási Feltételek” jelen formában 2016. január 16-tól hatályosak, visszavonásig.