booking@vmservices.hu  |  Telefonon 08.00 - 22.00 között:  +32/489/580-327  vagy  +36/30/409-33-88

BXL Transfer repülőtéri transzfer szolgáltatás.  (Érvényes 2015. január 1-től.)

1. Szolgáltató és Ügyfél

1.1 A Szolgáltató (BXL Transfer):

1.1.1 SONATRACK Kft.

Cím: 2016 Leányfalu Szőlő utca 18.
Cégjegyzékszám: 13-09-119666
Közösségi adószám: 14290802-2-13
Telefonszám: +36/20/981-73-01
E-mail cím: office@sonatrack.hu

1.2 A megrendelő az a személy, aki Szolgáltató által nyújtott transzfer szolgáltatást igénybe veszi, illetve az a személy aki harmadik személy (Megrendelő utasa) részére szolgáltatást rendel a Szolgáltatónál- továbbiakban a Megrendelő.

2. Foglalás

2.1 A Megrendelő foglalását leadhatja a foglalási rendszeren keresztül (előnyben részesített), sms-ben vagy e-mailben a foglalas@bxltransfer.hu címre.

2.2 A transzer visszaigazolása után befizetett díj a transzfer lemondása esetén vissza nem téríthető. Van lehetőség azonban, a foglalás térítésmentesen törlésére, cseréjére egy másik időpontra, legkésőbb a járat eredeti indulása előtt 3 nappal.

Amennyiben transzfer visszaigazolását követően, az utazás megkezdése előtti 24 órában a Megrendelő lemondja az utazást, annak díját a Szolgáltató felé köteles megtéríteni.

2.3 Kizárólag azon foglalás tekinthető érvényesnek, amelyet a szolgáltató e-mailben vagy telefonon visszaigazolt. A nem visszaigazolt foglalások tehát nem érvényesek, így azokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.4 A Megrendelő köteles a Szolgáltatót tájékoztatni kiskorú gyermek utaztatásáról abban az esetben, ha biztonsági gyermekülés kötelező (súly-, magasság- vagy korhatár miatt) a gyermek szállításához. A gyermekülésre vonatkozó igényeket a foglalásban a Megrendelő köteles jelezni a szolgáltatónak.

2.5 A címváltozásokról a Megrendelő köteles a szolgáltatót tájékoztatni. Amennyiben a foglalásban megadott címhez képest más célállomásra kell a Megrendelőt vagy utasat eljuttatni és legkésőbb egy nappal a transzfer előtt a Megrendelő nem hozta ezt a Szolgáltató tudomására, a Szolgáltató az eredeti és megváltozott célállomás között kilométerenként  300Ft díjat számolhat fel személyenként.

2.6 A megfelelő szolgáltatás nyújtásának érdekében, az utasok kötelesek megadni élő telefonos és elektronikus levél elérhetőségüket, amelyet a Szolgáltató nem ad ki harmadik félnek és a magyar jog adatvédelmi szabályainak megfelelően, az Európai Unió adatvédelmi irányelveinek, valamint az \”Online Privacy Alliance\” ajánlásának figyelembevételével zártan és elkülönítetten kezel. Ennek hiányában az Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő értesítéséért a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen bekövetkező változásról.

3. Utasfelvétel

3.1 A szolgáltatás nem menetrend szerint közlekedő transzfer, hanem a foglalásokhoz (címek, személyek száma, más foglalások), forgalmi viszonyokhoz (menetidő) és járatokhoz (check-in, indulási idő) igazodó transzferszolgáltatás.

3.2 Az utasfelvétel a Megrendelő részére küldött visszaigazolás szerinti időpontban, a Megrendelő által megadott címen történik, amelyhez képest a forgalmi viszonyok függvényében +/- 10 perc eltérés lehetséges.

3.3 A szolgáltató a reptéren \”BXL Transfer\” feliratú táblával várja az utasokat az utaskijáró mellett, egyéb (városi) felvételi címen pedig a járművével kiáll a visszaigazolt felvételi idő szerint. A repülő késése esetén a Megrendelő vagy utasa szállításáért a Szolgáltató nem számol fel többletköltséget, mert a járat késéséhez alkalmazkodik a 3.4 pontban szereplő feltételek szerint.

3.4 A reptérre irányuló transzfernél a Szolgáltató a megérkezést követően maximum 10 percet várakozik, utána folytatja az útját. Amennyiben a Megrendelő, vagy utasa telefonon nem elérhető a Szolgáltató –ekkor és csak ebben az esetben- megpróbálja őt más módon értesíteni (például kaputelefon, csengő) és az esetleges sikertelenség esetén a 10 perces várakozási időt leteltnek tekintve folytatja útját. A 10 perces várakozási idő a jármű kiállásától értendő.

3.5 A Szolgáltató a be nem jelentett gyermek szállítását megtagadhatja, amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik biztonsági gyermeküléssel és azt a gyermek súlya, kora vagy magassága miatt a közlekedési szabályok előírják.

3.6 A Szolgáltató megtagadhatja a Megrendelő vagy utasa felvételét, amennyiben az utazásra alkalmatlan állapotban van. Az utasfelvétel megtagadható tehát, amikor az utas alkohol vagy hallucinogének hatása alatt áll, ruházata és/vagy csomagja erősen szennyezett, illetve veszélyes anyagokat (például erős savas, radioaktív vagy öngyulladó vegyület birtoklása) vagy a foglalásban nem jelzett extrém méretű/mennyiségű csomagot (például egy utas 5 bőröndnyi poggyásszal vagy 3×2 méteres festménnyel) kíván szállítani. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az utas célbajuttatásáért és sem az utas sem pedig a Megrendelő anyagi követeléssel nem élhet.

4. Transzfer

4.1 A Szolgáltató fenntartja magának az indulás időpontjának változtatási jogát, amiről a Megrendelőt a tervezett transzfer előtt értesíti.

4.2 Abban az esetben, ha az utasok szállítása a Szolgáltató felelősségi körén kívülálló okokból (így például vis maior esemény: baleset miatti útlezárás, sztrájk miatti közlekedési akadályoztatás, egyéb váratlan esemény, katasztrófa, esemény, amelyre a Szolgáltató nincs befolyással és amely az utazást ellehetetleníti) meghiúsul, az ebből eredő költségekre a Szolgáltató garanciális alapot különít el. Az így fizetett térítés összege nem lehet magasabb, mint a reptéri transzfer viteldíja és a transzferhez kapcsolódó, érvényes repülőjegy más időpontra történő átfoglalásának díja, de legfeljebb 100 EURO. A közvetett járat átfoglalásának költségét, a helyi közlekedés díját és egyéb ehhez kapcsolódó indirekt költségeket, illetve az utazás meghiúsulásából származó egyéb kárt a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem térít meg.

4.3 A Szolgáltató professzionális, nemzetközi balesetbiztosítással fedi le utasait az utasszállítás idejére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan balesetekért, amelyek nem a transzfer szolgáltatás igénybevétele alatt következtek be.

5. Díjfizetés

5.1 A fizetés történhet átutalással vagy bérletalkalom felhasználásával. Egyéb rendelkezésének hiányában a szolgáltatás díját teljesítésének időpontjában a járművezető részére készpénzben kell megfizetni.

5.2 Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató heti 10%-os késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamattal megnövelt összeg szolgál a következő havi késedelmi kamat számításának alapösszegéül, tehát a Szolgáltató kamatos kamatot számít fel. Minden megkezdett hét egész hétnek számít a késedelmi kamatszámítás szempontjából, a hét számítása hétfővel kezdődik. A Szolgáltató ezen felül felszámolja a tartozás behajtásából keletkező költségeit is (például kommunikációs és postai költségek, kiszállási díj, ügyintézési díj, ügyvédi honorárium és bírósági eljárási költségek).